Marka Jalan

Deskripsi :

Pemasangan marka jalan mempunyai fungsi penting dalam menyediakan petunjuk dan informasi terhadap pengguna jalan. Pada beberapa kasus, marka digunakan sebagai tambahan alat kontrol lalu lintas yang lain seperti rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka-marka yang lain. Marka pada jalan secara tersendiri digunakan secara efektif dalam menyampaikan peraturan, petunjuk atau peringatan yang tidak dapat disampaiakan oleh alat kontrol lalu lintas yang lain.

Jenis bahan untuk marka jalan yang digunakan harus bahan tidak licin dan memantulkan cahaya pada malam hari (retroreflektif) bila terkena sinar lampu kendaraan dan memenuhi standar rujukan minimal :

  1. AASHTO M 247-81 untuk butiran kaca (GLASS BEAD)
  2. bAASHTO M 249-79 untuk cat THERMOPLASTIC